مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
آماده شدن کتابخانه مرکز جهت استفاده دانشجویان از ترم جدید

آماده شدن کتابخانه مرکز جهت استفاده دانشجویان از ترم جدید

18 ,سپتامبر 2017

آماده شدن کتابخانه مرکز جهت استفاده دانشجویان از ترم جدید

از ترم جدید دانشجویان مرکز علمی – کاربردی برهان نیروی شمال می توانند از مزایای این کتابخانه و کتابخانه دیخیتا مرکز استفاده نمایند .

برچسب ها

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی