مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
برنامه انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

8 ,سپتامبر 2018

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مرکز آموزش علمی – کاربردی برهان نیروی شمال به شرح ذیل می باشد:

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقاطع

حضور دانشجویان در تاریخ اعلام شده در مرکز الزامیست و مرکز تعهدی برای انتخاب واحد دانشجویان نخواهد داشت.

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی