مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
برگزاری انتخابات کانون علمی مرکز آموزش علمی – کاربردی برهان نیروی شمال

برگزاری انتخابات کانون علمی مرکز آموزش علمی – کاربردی برهان نیروی شمال

26 ,می 2019

در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸ انتخابات کانون علمی مرکز آموزش – کاربردی برهان نیروی شمال با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد

     

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی