مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
برگزاری مسابقات فوتسال با حضور مرکز علمی -کاربردی برهان نیروی شمال

برگزاری مسابقات فوتسال با حضور مرکز علمی -کاربردی برهان نیروی شمال

9 ,مارس 2017

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی