مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج

9 ,مارس 2017

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاههای کلان شهر رشت

آقای شهرام محمدی
آقای مهران سیری
آقای سیناپهلوان زاده

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی