مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
دریافت مقام اول در مسابقات دارت شهر رشت

دریافت مقام اول در مسابقات دارت شهر رشت

9 ,مارس 2017

درتاریخ ۱۴اسفند۹۵دانشجو خانم مهناز نامجو از مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال توانست در مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاههای کلان شهر رشت مقام اول را احراز نماید.

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی