مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
دریافت مقام سوم در مسابقات طناب کشی دختران مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال

دریافت مقام سوم در مسابقات طناب کشی دختران مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال

9 ,مارس 2017

در ۱۵اسفند ماه۹۵دانشجویان دختر برهان نیروی شمال در مسابقات طناب کشی دانشجویان دانشگاههای کلان شهر رشت موفق به احرازمقام سوم قهرمانی شدند.

خانم شهناز شعبانی

خانم آزیتا مرادمند

خانم زینب محمدیان

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی