مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

زمان حضور مدیران گروه محترم مرکز جهت بررسی مشکلات و ارائه توضیحات لازم به دانشجویان به شرح زیر می باشد.

 

گروه حسابداری

گروه مدیریت

گروه عمران

گروه مکانیک