مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

 

 

 عملکرد ورزشی نیم سال اول ۹۶-۹۷ در مرکز علمی – کاربردی برهان نیروی شمال به شرح زیر می باشد .

 

[rev_slider sport]