مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

دانشجویان عزیز می تواند برای دریافت فایل اسامی مدرک های آماده شده در واحد فارغ التحصیلان ابتدا فایل زیر را دانلود کرده و سپس در صورت بودن نام آنها به واحد مربوطه مراجعه کنند.