مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
۱۳ آبان گرامی باد

۱۳ آبان گرامی باد

4 ,نوامبر 2018

۱۳ آبات تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز گرامی باد.

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی