مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

گردهمایی اساتید مرکز آموزش برهان نیروی شمال در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید

گردهمایی اساتید مرکز آموزش برهان نیروی شمال در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید
گردهمایی اساتید مرکز آموزش برهان نیروی شمال در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید

در تاریح ۱۷ مهر ۹۷ گرد همایی اساتید به مناسب آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در سالن همایش مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال برگزار شد. در این همایش مدیران گروه حسابداری، عمران و مدیریت مسائل و موارد مربوط به گروه هایی تحت مدیریت خود را عنوان کردند. همچنین مهندس محمد تقی رحمانی، مدیر واحد […]