مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی که فارغ التحصیل شده اند

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی که فارغ التحصیل شده اند
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی که فارغ التحصیل شده اند

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی که فارغ التحصیل شده اند لطفا سه شـنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۳ برای تشکیل پرونده، طبق روند زیر به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نمایند: ۱-مراجعه به انتشارات جهت دریافت فرمهای اولیه ۲-به همراه داشتن مدارک زیر: -اصل شناسنامه -اصل کارت ملی -اصل کارت پایان خدمت(برادران) – ۶ […]