مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاههای کلان شهر رشت آقای شهرام محمدی آقای مهران سیری آقای سیناپهلوان زاده

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج

حضور پررنگ دانشجویان برهان نیروی شمال در مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاههای کلان شهر رشت آقای شهرام محمدی آقای مهران سیری آقای سیناپهلوان زاده

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی