مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

دانشجو

اطلاعیه امور مالی

بسمه تعالی قابل توجه دانشجویان گرامی قبل از انتخاب واحد هر ترم سایتهای دانشجویی بسته خواهد شد و پس از واریز شهریه ی ثابت و ارائه فیش واریزی به امور مالی سایت باز خواهد شد و دانشجویان مجاز به انتخاب واحد خواهند شد دو هفته قبل از امتحانات کلیه سایتها بسته خواهد شد و دانشجویان […]

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی