مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

دانلود اپلیکیشن سامانه سجاد

اطلاعیه امور مالی

بسمه تعالی قابل توجه دانشجویان گرامی قبل از انتخاب واحد هر ترم سایتهای دانشجویی بسته خواهد شد و پس از واریز شهریه ی ثابت و ارائه فیش واریزی به امور مالی سایت باز خواهد شد و دانشجویان مجاز به انتخاب واحد خواهند شد دو هفته قبل از امتحانات کلیه سایتها بسته خواهد شد و دانشجویان […]

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی