مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

دکتر کوچکی نژاد

بازدید جناب آقای دکتر کوچکی نژاد،نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، از مرکز برهان نیروی شمال

در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ جناب آقای دکتر کوچکی نژاد،نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، به همراه هیات همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال بازدید به عمل آوردند

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی