مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

سال 1399

سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید گرامی باد

سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید گرامی باد

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی