مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

قویترین دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان در بین تمامی مراکز این دانشگاه مشخص گردید.

قویترین دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان در بین تمامی مراکز این دانشگاه مشخص گردید.

  به نام داداردادگر قویترین دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان در بین تمامی مراکز این دانشگاه مشخص گردید. آری امروز ۲۵اسفندماه۹۵دانشجوی مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال آقای محمد یوسفی در یک رقابت فوق سنگین توانست رقبای خویش را یکی پس از دیگری دررشته پرتاب وزنه درسالن بزرگ یادگار امام با اختلاف زیاد […]

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی