مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاههای کلان شهر رشت مقام اول را احراز نماید.

دریافت مقام اول در مسابقات دارت شهر رشت
درتاریخ ۱۴اسفند۹۵دانشجو خانم مهناز نامجو از مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال توانست در مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاههای کلان شهر رشت مقام اول را احراز نماید.

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی