مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

پدافند عامل

کارگاه پدافند عامل و ایمنی پرسنل با حضور کارشناسان سازمان آتش نشانی در برهان نیروی شمال

طبق هماهنگی های بعمل آمده واحد حراست، روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ اولین کارگاه پدافند عامل و ایمنی پرسنل با حضور کارشناسان سازمان آتش نشانی در مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال برگزار شد و پرسنل مرکز به صورت عملی و تئوری با این مفاهیم آشنا شدند.             

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی