مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

کارآفرینی

۳ اردیبهشت، روز ملی کارآفرینی

    مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال، سوم اردیبهشت روز ملی کارآفرینی را به تمام کارآفرینان این مرکز تبریک عرض می نماید.

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی