مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

کارورزی

زمان تشکیل جلسات توجیهی درس کارورزی ترم تابستان ۹۸-۹۷

زمان جلسات توجیهی درس کارورزی ترم تابستان به شرح ذیل می باشد: درس استاد روز ساعت کارورزی خانم رفاهی بخش ۹۸/۰۴/۲۹ ۱۴:۰۰ کارورزی آقای پوررضا ۹۸/۰۴/۲۹ ۱۵:۰۰ کارورزی آقای فتحی ۹۸/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ کارورزی خانم مظهری ۹۸/۰۴/۳۱ ۱۶:۰۰ کارورزی خانم عین خواه ۹۸/۰۵/۰۲ ۱۴:۰۰ کارورزی آقای اسدی ۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳:۰۰               […]

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی