مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

کارگاه از ایده تا استارت آپ به روش برهان نیروی شمال ( خانم گشتی)

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی