مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال

13 آبان

۱۳ آبان گرامی باد

۱۳ آبات تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز گرامی باد.

سامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی