مرکز آموزش علمی کاربردی برهان نیروی شمال
تغییر در برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تغییر در برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷

28 ,ژانویه 2019

لطفا در تاریخ های مقرر شده جهت انتخاب واحد وارد سامانه هم اوا شوید و اقدام به انتخاب واحد نمایید.
پس از انتخاب واحد حتما برگه دروس انتخابی به تایید مدیر گروه رسانده شود.

نظراتسامانه هم آوا

مرکز برهان نیروی شمال

لینکدونی

لینک مرتبط

دانلود اپلیکیشن مرکز برهان نیروی شمال

Qrcode اپلیکیشن مرکز

شرایط و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجو

فرم استعدادیابی ورزشی